Norske klassiske verk til leseplate

- Klassiske verk som har falt i det fri, tilrettelagt som ebok for leseplate/mobiltelefon


Tekstene til ebøkene er hentet fra Dokumentasjonsprosjektet Google Books, Nasjonalbiblioteket, og Prosjekt Runeberg.
Ebøkene er satt sammen for leseplate av Lars Irgens Nesheim og Arne Slåttå. Denne siden er opprettet av Arne Slåttå.